Project omschrijving

Herontwerp Economie en Ondernemen ruimte

Op verzoek van OSG Bijlmer heeft Vak.Expert het Economie & Ondernemen lokaal opnieuw ontworpen. Het vernieuwde examenprogramma, het belang van het leren van 21st century skills en veranderende markt ten gevolge van digitalisering waren een kans voor OSG Bijlmer om het lokaal opnieuw in te richten.

Dit resulteerde in twee 3 dimensionale tekeningen met bijbehorende uitwerking

De tekeningen

De uitwerking

In de uitwerking van de tekening hebben we met een aantal zaken rekening gehouden;
• De deeltaken van het profiel E&O moeten aan de ruimte gekoppeld worden
• De ruimte moet eenvoudig multidisciplinair in te zetten zijn
• Er moeten tot 60 leerlingen les kunnen krijgen/aan het werk kunnen
• Logistiek moet het lokaal ‘kloppen’. De gebruikers moeten er vrij kunnen bewegen zonder obstakels, er moeten genoeg werkplekken zijn, het moet overzichtelijk zijn en beheersbaar.
• Er moeten mogelijkheden zijn voor vakoverstijgend gebruik van de ruimte
• Er moeten mogelijkheden tot relatie met de regio zijn

In de concepttekening hebben we door middel van vlaggetjes aangegeven waar de ruimte raakt aan het examenprogramma. We hebben ons daar in beperkt tot het profiel E&O.

De leeromgeving wordt zo ingericht dat de leerling zo direct mogelijk een ‘werkelijk’ beroepsbeeld kan opdoen; dat er via ‘natuurlijke’ LOB geleerd wordt. De vaardigheden en theorie die een leerling moet leren worden realistisch en just-in-time aangeboden. De leerling leert ondernemend en onderzoekend te zijn en geeft zo zelf vorm en richting aan de leerroute, ondersteund door het onderwijzend personeel.
In het ontwerp hebben gebruik gemaakt van werkelijk kantoormeubilair en setting. De opstelling is dusdanig dat leerlingen frontoffice en backoffice in beide open lokaaldelen kunnen oefenen.
De magazijn/logistiekvaardigheden kunnen in de gang waar voorheen de keuken zat geoefend worden en in de ‘winkel’/coffecorner. We hebben een coffee corner ingetekend, maar deze kan natuurlijk zo worden ingericht dat er een andersoortig winkelconcept in uitgevoerd kan worden of een diensten balie.

Jasper Kooper & Sjoerd Renkers