Project omschrijving

Ontwerp Nemospace

Het Via Nova College betrekt in 2018 een nieuw schoolgebouw. In dit schoolgebouw komt een praktijkruimte die ingericht wordt voor Produceren, Installeren en Energie, een van de profielen van het vernieuwde beroepsgerichte programma voor het vmbo. In deze ruimte doen leerlingen de vaardigheden op die nodig zijn om het beroepsgerichte examen met succes te kunnen afronden.

Het Via Nova College wil deze ruimte inrichten met de apparatuur die nodig is om diverse vaardigheden te kunnen oefenen.
Een belangrijke wens is dat deze ruimte geschikt is voor het leren van zogenaamde ‘21st century skills’. Het gaat hier om het oefenen van vaardigheden die nodig zijn voor de moderne tijd. Belangrijke bergrippen hierbij zijn veelzijdig, creatief & onderzoekend. Maar de ruimte moet ik toegerust zijn voor het leren van vakvaardigheden die aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.
Het conceptplan richt zich niet alleen op de fysieke ruimte voor de leerling, maar ook op het team en de organisatie.

Een belangrijke component is de relatie met de omgeving, Station Vleuten en bewoners en de regio met de ROC/mbo’s en het bedrijfsleven. Hiermee wordt de beroepsontwikkeling en de oriëntatie op de, nabije, toekomst werkelijk en realistisch.

Vak.Expert heeft met deze uitgangspunten voor de praktijkruimte zowel een conceptplan als een schets gemaakt. Een video en een interactieve 3D weergave van deze schets kunt u hier bekijken.

Jasper Kooper & Sjoerd Renkers