Leren met 360° VR – Onderzoek 2018-09-19T05:32:18+00:00

Leren met 360° VR.

ONDERZOEK.

Voor Vak.Expert staat voorop dat leren met 360° Virtual Reality (360° VR) een hoger leerrendement heeft dan traditionele leermiddelen. Er zijn veel aanwijzingen dat dit zo is. Onderzoeken die 360° VR vergelijken met traditionele leermiddelen zoals 2D video zijn nog dun gezaaid. De ons bekende onderzoeken vindt u hier.

n.b. Er zijn veel leerdoelen die met traditionele leermiddelen niet bereikbaar zijn. Op vakexpert.nl/mogelijkheden staat een overzicht.

Experiences in Virtual Reality: a Window to Autobiographical Memory

In een onderzoek van de universiteit van Osnabrück werden deelnemers gepresenteerd met een 360° VR-video met VR headset of een 2D-video van een motorrit. Dit werd 48 uur later gevolgd door een geheugentest. De resultaten toonden aan dat de VR-groep tweemaal zo goed presteerde dan de videogroep in de geheugentest.
samenvatting, onderzoek (pdf) en video gebruikt voor onderzoek

360° VR video for the acquisition of knot tying skills

Tijdens de opleiding leert een chirurg met één hand een platte knoop leggen. Vaak worden video’s gebruikt om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. De knopen worden significant beter gelegd na lessen met 360° VR video voor VR headsets dan na lessen met 2D video blijkt uit het onderzoek ‘360° virtual reality video for the acquisition of knottying skills: A randomised controlled trial’. De onderzoekers concluderen dat er aanzienlijke voordelen zijn door het gebruik van 360° VR in chirurgische training. Dit geldt zowel bij het gebruik als onafhankelijke leerhulp, als bij aanvulling op face to face onderwijs.
samenvatting, onderzoek (pdf) en schema.

Virtual memory palaces: immersion aids recall

Onderzoekers van de universiteit van Maryland hebben ontdekt dat informatie beter onthouden wordt als het aan hen wordt gepresenteerd in een virtuele omgeving in vergelijking met een 2D omgeving.
Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van het concept van een ‘herinneringspaleis’, waarin mensen een object of item herinneren door het op een denkbeeldige fysieke locatie te plaatsen.
samenvatting, onderzoek (pdf) en afbeelding.

Presence and engagement in Henry

In een onderzoek van het onderzoekscollectief Foundry10 werden deelnemers gepresenteerd met een 360° VR-video met VR headset of een 2D-video van de animatiefilm Henry. Dit is een verhaal over een egel die graag wil knuffelen. Na het kijken werd onder andere gevraagd hoeveel empathie ze voelden voor Henry. Zowel deelnemers uit de 2D groep als de 360° VR groep voelden emphatie voor Henry. Volgens de onderzoekers draagt VR in positieve zin bij aan de kijkerervaring. Deelnemers vonden het prettig om het gevoel te krijgen aanwezig te zijn in het verhaal.
onderzoek (pdf).

ARTIKELEN.

Artikelen over het gebruik van 360° VR voor educatie
360 graden video in het onderwijs

Onderwijskundigen van de Radboud Universiteit hebben onderzocht wat de meerwaarde is van 360° VR video voor VR headsets is voor educatie. Daarnaast geven ze tips over het filmen in 360° VR.
artikel (pdf).

Penn State World Campus implements 360° video in online courses

Onderzoekers van de Penn State World Campus hebben onderzocht wat het de effectiviteit is van het gebruik van 360° VR video bij online cursussen. Ze hebben hierbij onder andere een experiment voor verpleegkundige vaardigheden opgezet. Een 360° VR video toont het huis van een oudere vrouw vanuit het oogpunt van een verpleegster die een huisbezoek aflegt. Proefpersonen werd gevraagd om vertrekken te controleren op gevaren zoals een haardroger die is aangesloten bij de gootsteen, handdoeken op de vloer of onjuist opgeslagen medicijnen. In het experiment hoefden de proefpersonen geen VR-headset te gebruiken om de video te bekijken, maar als ze dat wel deden,was de ervaring veel meer meeslepend, “alsof je in de kamer bent”, zei een proefpersoon.
artikel.

Developing VR Training That Works, a Case Study

artikel.

Virtual Reality and Enterprise Training

Dit artikel is een samenvatting van onderzoeken naar Virtual Reality voor educatie artikel (pdf).

LOPEND ONDERZOEK.

360 virtual reality – Centre for innovation
vr-bril-voor-onderwijsVirtual Reality in de klasonderwijs-en-360-videoleren-met-virtual-reality