Leren met 360° VR.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN.

Voor Vak.Expert staat voorop dat 360° Virtual Reality (360° VR) ingezet kan worden waar andere leermiddelen ontoereikend zijn. Om te bepalen voor welke leersituaties dit het geval is, is het zinvol om de mogelijkheden van 360° VR voor VR headsets te kennen.
01. LEREN VAN PROFESSIONALS.

Met 360° VR kan met professionals meegekeken worden bij het uitvoeren van beroepshandelingen, bijvoorbeeld bij artsen die aan het opereren zijn.

02. ONBEREIKBARE LOCATIES BEZOEKEN

Met 360° VR kun je op locaties komen die lastig of helemaal niet toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan locaties ver weg, gevaarlijke locaties of om locaties die niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

03. VOORBEREIDEN OP SPANNENDE SITUATIES.

Met 360° VR kunnen spannende situaties beleefd worden in een veilige omgeving. Zo kun je je voorbereiden op wat komen gaat. Een voorbeeld is om een patiënt voor te bereiden op een MRI scan. Een ander voorbeeld is het voorbereiden op potentiële oorlogssituaties.

04. ZONDER TE STOREN AANWEZIG ZIJN.

360° VR maakt het mogelijk om aanwezig te zijn in een situatie zonder deze te verstoren. Denk bijvoorbeeld bij de hectische situatie bij het reanimeren van een patiënt of het observeren van de interactie tussen een leraar en leerlingen.

05. MET EN VAN ELKAAR LEREN.

Met 360° VR kunnen meerdere personen dezelfde situatie vanuit hetzelfde perspectief beleven. Bij een nabespreking kunnen bijvoorbeeld verschillen in waarnemingen centraal staan.

06. ERVAREN VANUIT EEN ANDER PERSOON.

Met 360° VR kan door de ogen van een ander persoon gekeken worden. Dit geeft inzicht in wat een ander ervaart. Denk bijvoorbeeld aan narcose, vlekken in het gezichtsveld of dementie waardoor er empathie ontwikkeld wordt.

07. ACTIEF OBSERVEREN.

Met 360° VR kun je vrij rondkijken. Dit in tegenstelling tot normale video-opnames, waar je blik gestuurd wordt door montage en cameravoering. 360° VR wordt bijvoorbeeld gebruikt om veiligheidstrainingen te ontwerpen voor onoverzichtelijke of complexe werksituaties.

08. HERHALEN EN VERRIJKEN.

Een 360° VR leersituatie kan herbeleefd worden met een andere kijkrichting. Dit maakt het mogelijk om situaties meermaals te analyseren.

09. MENTALE RUST.

In de echte wereld zijn er vaak medestudenten of een instructeur in dezelfde ruimte aanwezig. Met 360° VR kun je een situatie meemaken zonder het gevoel te krijgen dat iemand op je let. Dit kan zorgen voor mentale rust waardoor de concentratie optimaal is.

10. GEEN AFLEIDING.

In VR is de gebruiker niet afgeleid door de fysieke omgeving. Door het isolement is de gebruiker volledig aanwezig in de virtuele wereld waardoor er minder de drang is om bijvoorbeeld op een smartphone te kijken.

11. VEILIGE PLEK OM TE LEREN.

VR biedt veel van dezelfde voordelen van educatie in een fysieke omgeving, maar zonder de bijbehorende veiligheidsrisico’s. Als deelnemers overweldigd raken, kunnen ze de headset afzetten.

Virtual Reality in de klasvr-bril-voor-onderwijsonderwijs-en-360-videoleren-met-virtual-reality