Leren met 360° VR – Nieuwe mogelijkheden 2018-08-14T11:04:06+00:00

Leren met 360° VR.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN.

Voor Vak.Expert staat voorop dat 360° Virtual Reality (360° VR) ingezet kan worden waar huidige leermiddelen ontoereikend zijn. Om te bepalen voor welke leersituaties dit het geval is, is het zinvol om de voordelen te kennen die 360° VR voor VR headsets biedt ten opzichte van bestaande leermiddelen.
01. LEREN VAN PROFESSIONALS.

Met 360° VR kan met professionals meegekeken worden bij het uitvoeren van beroepshandelingen, bijvoorbeeld bij artsen die aan het opereren zijn.

02. ONBEREIKBARE LOCATIES BEZOEKEN

Met 360° VR kun je op locaties komen die moeilijk of helemaal niet toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan locaties ver weg, gevaarlijke locaties of om locaties die niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

03. SPANNENDE SITUATIES ERVAREN.

Met 360° VR kunnen spannende situaties beleefd worden in een veilige omgeving. Zo kun je je voorbereiden op wat komen gaat. Een voorbeeld is om een patiënt voor te bereiden op een MRI scan.
Een ander voorbeeld is het voorbereiden op potentiële oorlogssituaties.

04. ZONDER TE STOREN AANWEZIG ZIJN.

360° VR maakt het mogelijk om aanwezig te zijn in een situatie zonder deze te verstoren, bijvoorbeeld op de hectische plek waar de ambulance een gewond persoon aflevert bij het ziekenhuis.

05. MET EN VAN ELKAAR LEREN.

Met 360° VR kunnen meerdere personen dezelfde situatie vanuit hetzelfde perspectief beleven. Bij een nabespreking kunnen bijvoorbeeld verschillen in waarnemingen centraal staan.

06. ERVAREN VANUIT EEN ANDER PERSOON.

Met 360° VR kan door de ogen van een ander persoon gekeken worden. Dit geeft bijvoorbeeld een hulpverlener inzicht wat een patiënt ervaart waardoor er empathie getraind wordt.

07. ACTIEF OBSERVEREN.

Met 360° VR kun je vrij rondkijken. Dit in tegenstelling tot normale video-opnames, waar je blik gestuurd wordt door montage en cameravoering. 360° VR wordt bijvoorbeeld gebruikt om veiligheidstrainingen te ontwerpen voor onoverzichtelijke of complexe werksituaties.

08. HERHALEN EN VERRIJKEN.

Een 360° VR leersituatie kan herbeleefd worden met een andere kijkrichting. Dit maakt het mogelijk om situaties meermaals te analyseren.

09. MENTALE RUST.

In de echte wereld zijn er vaak medestudenten of een instructeur in dezelfde ruimte aanwezig. Met 360° VR kun je een situatie meemaken zonder het gevoel te krijgen dat iemand op je let. Dit kan zorgen voor mentale rust waardoor de concentratie optimaal is.